Storm op zee! Nood aan zorgprofielen in de kuststreek tijdens de zomer

Storm op zee! Nood aan zorgprofielen in de kuststreek tijdens de zomer

Sinds 2013 is X-Care actief als expert in flexible en temporary staffing in de zorgsector. Dankzij deze positie heeft X-Care een uitstekend zicht op de staffing noden in Vlaanderen. Hierbij valt het al enkele jaren op dat er aan de Belgische kust in de zomermaanden exponentieel meer noden zijn, ook dit jaar. Vooral in de thuisverpleging en de ziekenhuizen blijkt er meer nood te zijn aan verschillende zorgprofielen, hoofdzakelijk verpleegkundigen. Hiervoor zien we verschillende verklaringen, aldus Kaat De Smet, Operational Director bij X-Care.

Instroom vs. Uitstroom

“Nog los van de kuststreek, voelen we dat de nood aan zorgprofielen stijgt. Dit komt enerzijds door de babyboomgeneratie die en masse met pensioen gaat: tussen 2019 en 2023 is er een gigantische uitstroom. Tegelijkertijd is het aantal inschrijven aan de hogescholen veel lager dan het aantal mensen die met pensioen gaan. De instroom aan nieuwe verpleegkundigen blijft veel te vlak, en bovendien hebben ze drie jaar geleden de hogeschoolopleiding verpleegkunde veranderd, van een opleiding van drie jaar naar een van vier, zodat er een jaar lang géén mensen meer afstuderen. In juni is er geen enkele verpleegkundige met een bachelorsdiploma afgestudeerd. Er blijft wel een instroom van HBO5-verpleegkundigen, maar die volstaat lang niet om aan de nijpende vraag te voldoen.”

Kusttoerisme en zorg

De Kust is en blijft een populaire zomerbestemming bij heel wat Belgen. Uit cijfers van Statbel blijkt dat maar liefst 41% van de reizende Belgen voor een korte trip het liefst op reis gaat in eigen land. Bijna de helft van de woningen aan de Kust, is een tweede verblijf. “Zorgbehoevenden die op reis gaan of de zomer doorbrengen in hun buitenverblijf aan zee, hebben uiteraard nog steeds dezelfde zorgen nodig als thuis”, zegt De Smet. “Zij zoeken dan een zorgverlener in de regio waar ze op reis gaan, waardoor de druk op de lokale zorginstellingen toeneemt. Maar ook bij die zorginstellingen gaan uitgerekend in die drukke zomermaanden heel wat zorgverleners met vakantie.

Geen eenvoudige regio

Tenslotte speelt ook de ligging en bevolkingsgraad van de kuststreek een rol in de zomerproblematiek. Aangezien het volledige oosten van de Belgische kuststreek bestaat uit water, kan er dus enkel naar het westen gekeken worden voor de instroom van zorgverleners. Bovendien is het zuidwesten van West-Vlaanderen één van de minst bevolkte regio’s van Vlaanderen, en trokken de laatste jaren heel wat jonge mensen weg uit de Kuststreek waardoor de Kust een zeer ‘vergrijsde’ regio is.

Focus op de kust

De cumulatie van deze factoren zorgt ervoor dat de noden jaar na jaar groter worden aan de kuststreek. Om tegemoet te komen aan deze grote vraag, zet X-Care al jaren in op een proactief rekruteringsbeleid, met een bijzondere focus op de kuststreek. Door het bezoeken van scholen in de regio en het opzetten van rekruteringsacties, werden er al heel wat extra mensen aangeworven. Momenteel zijn er in de West-Vlaamse regio reeds meer dan 20 projectverpleegkundigen en tal van uitzendkrachten actief.

Ook zin gekregen om als verpleeg-of zorgkundige de handen uit de mouwen te steken aan de kust, enkel tijdens de zomermaanden of permanent? Laat ons iets weten via vacature@x-care.be!