Flexible & Temporary Staffing in de zorgsector

X-Care is expert in flexible en temporary staffing binnen de zorgsector. Als zorginstelling of bedrijf kan je bij ons terecht voor tijdelijke staffing door verpleeg-of zorgkundigen, zowel voor korte (accute) noden als voor langere periodes.
We hebben enerzijds een pool van meer dan 80 projectverpleegkundigen en anderzijds kunnen we rekenen op onze uitzendkrachten en freelancers. Op deze manier trachten we altijd snel de gepaste oplossing te bieden.


Expert in de zorg

X-Care richt zich specifiek op de zorg-en gezondheidssector, in als zijn facetten. Zowel ziekenhuizen als thuiszorgorganisaties, zelfstandig verpleegkundigen, ambulante centra, woonzorgcentra, … kunnen bij ons terecht. Door de keuze ons louter op dit segment te richten, kunnen wij onze kennis en expertise verdiepen en makkelijk inspelen op heersende trends en veranderingen binnen de sector. Op de backoffice hebben we verschillende mensen werken met een achtergrond als verpleegkundige, om een goede opvolging en correcte screening te garanderen.