X-Care, Siska Schoeters en VZW Dappere B-Engeltjes slaan de handen in elkaar

X-Care, Siska Schoeters en VZW Dappere B-Engeltjes slaan de handen in elkaar
Op 19/02/2016, tijdens een studiedag van de dienst Neonatologie UZ Gent, werd door Siska Schoeters het startschot gegeven van een grootse inzamelactie ten voordele van de vzw Dappere B-Engeltjes. Zij verzamelen o.a. prematurenkledij, babystoelen, spelmateriaal en speelgoed om te kunnen schenken aan de patiëntjes en hun familieleden. Zowel 2de hands als nieuw materiaal komt in aanmerking.


Siska Schoeters, bekend als radio- (Stubru) en tv-figuur, zal het meterschap van de vzw op zich nemen. De firma X-Care zal op haar beurt in 2016 als financiële en logistieke partner de vzw ondersteunen. X-Care is een dienstverlener gespecialiseerd in tijdelijke inzet van verpleegkundigen in ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg.

Dappere B-Engeltjes

Vzw Dappere B-Engeltjes werd recent uit de grond gestampt vanuit de dienst Neonatologie van UZ Gent door artsen, verpleegkundigen en leidinggevenden van de afdeling. De vzw heeft als doel ondersteunende diensten - die niet resulteren onder de reguliere ziekenhuisfinanciering- aan te bieden aan patiëntjes en hun familieleden.


De naam van de vzw is heel doelbewust gekozen: een moeder van een overleden patiëntje schreef een voorleesverhaal voor haar andere dochter over ‘Haar dappere engeltje Olivia’. Dit verhaal wordt binnenkort geïllustreerd en uitgegeven. Omdat de afdeling (gelukkig maar) ook geassocieerd wordt met ‘vechtertjes’ plaatste men de B voor de engeltjes, waardoor het een dubbele betekenis kreeg.
 

Inzamelactie

Voorbeelden van projecten van de vzw zijn o.a. de organisatie van een “terugkommoment” voor ouders van overleden kinderen, het aanbieden van specifieke materialen zoals prematurenkledij om op de afdeling te gebruiken, (spel)materiaal voor broers en zussen van patiënten, herdenkingsmateriaal voor de ouders van overleden patiëntjes, ontwikkelingsgericht spelmateriaal voor de patiënten, …
Ook wil de vzw, in samenspraak met de sociale dienst van het ziekenhuis, ouders steunen die het financieel moeilijk hebben bij de zorg voor hun kind(eren) naar aanleiding van complexe pathologie. Ook het inrichten van ruimtes waar ouders komen met als doel het warme karakter van de afdeling te benadrukken wil men met de vzw realiseren. Kort samengevat wil de vzw een toegevoegde waarde betekenen voor de zorg van alle patiënten op de dienst neonatologie.


Voor meer info: www.dapperebengeltjes.be
Wat wordt er ingezameld? Prematurenkledij (body maat 42-44-46-50), (zwart-wit) speelgoed, relaxen, muziekmobielen, speelgoed om in de wachtruimte te plaatsen, etc.
Contacteer Ann-Sofie Vandemeulebroecke van X-Care: 09 241 58 62, of ann-sofie.vandemeulebroecke@x-care.be of breng uw materiaal rechtstreeks naar PLANET Business Center, 3de verdieping, Amelia Earhartlaan 17, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem).