Stamceldonatie voor dummies

Stamceldonatie voor dummies

Eerder deze week lanceerde Katrien De Pecker een oproep via de sociale media om je als stamceldonor te laten registreren. Haar vriend lijdt immers aan lymfoomkanker en alleen gezonde donorstamcellen kunnen hem weer gezond maken. Er is wel één probleem: het weefsel van de donor moet matchen. Momenteel telt België 66.000 geregistreerde donoren. Dat is één op 50.000. De kans dat je voor een doorsnee-patiënt een donor in België vindt, is dus klein. Hoe meer mensen zich laten registreren als donor, hoe meer kan dus dat een patiënt geholpen kan worden.

Maar stamceldonatie, wat is dat nu precies, en hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk? 
Wij zetten even de meest gestelde vragen voor jou op een rijtje.


Laten we beginnen bij het begin: een stamcel, wat is dat eigenlijk?

Een stamcel is een ongespecialiseerde basiscel die nog in staat is zich te ontwikkelen tot verschillende celtypes, bijvoorbeeld een levercel, huidcel of bloedcel.

En stamceltherapie, wat is dat dan precies?

Het basisidee bij stamceltherapie is dat een patiënt via een bloedtransfusie stamcellen krijgt die defecte of afwezige cellen in zijn of haar lichaam vervangen. De nieuwe stamcellen vinden vanuit het bloed zelf hun weg naar de beenderen waar ze in actie schieten. De aandoeningen die men vandaag met stamceltherapie behandelt, zijn stuk voor stuk ernstige ziekten waar men vroeger vaak niets tegen kon beginnen.

Wie kan stamcellen doneren?

Elke gezonde volwassene tussen 18 en 50 jaar kan zich in principe als stamceldonor registreren. Registreren kan tot 50 jaar, doneren tot 60 jaar.

Hoe laat ik mij registeren als stamceldonor?

Wie donor wil worden kan zich registreren bij de donorcentra van de ziekenhuizen of het Rode Kruis  via www.stamceldonor.be. Een medewerker van het donorcentrum neemt dan contact met je op om je uit te nodigen voor een gesprek waarbij je een bereidverklaring kan ondertekenen. Vervolgens wordt een bloedstaal afgenomen om je weefseltype te bepalen zodat men kan nagaan of jouw stamcellen voor een bepaalde patiënt geschikt zijn.

Dan is het afwachten tot er een patiënt is die kan worden geholpen met jouw stamcellen.
De donatie gebeurt dus niet onmiddellijk bij de registratie. Niet iedereen die zich registreert, zal ook werkelijk moeten doneren. Het kan een kwestie van jaren, maanden, weken of dagen zijn voor je gevraagd wordt om te doneren.

Stel dat mijn stamcellen matchen met die van een patiënt, en ik wil doneren: hoe gebeurt dit? Enneuh.. is dit pijnlijk?

De afname van stamcellen gebeurt quasi altijd gewoon via een bloedafname. Vooraf krijg je een aantal inspuitingen om de verplaatsing van stamcellen uit het beenmerg naar het bloed te stimuleren. Dit doet niet meer pijn dan een gewone bloeddonatie.

Nog meer informatie, en een registratieformulier, kan je terugvinden op www.stamceldonor.be.  Waar wacht je nog op?