Eerste X-Care seminarie schot in de roos

Eerste X-Care seminarie schot in de roos

Op 12 februari organiseerde X-Care voor het eerst een seminarie gericht op leidinggevenden uit de zorgsector. Meer dan 70 hoofdverpleegkundigen, HR-medewerkers en directieleden uit zowel ziekenhuizen, thuiszorg als woonzorgcentra tekenden present om meer te leren over flexibel personeel. X-Care blikt dan ook tevreden terug op een interessante namiddag.

Katalien Dendooven, Directeur Zorg bij Wit-Gele-Kruis Oost-Vlaanderen, en Jan Devogelaere, Hoofdverpleegkundige Mobiele Equipe, beten de spits af. Vol vuur vertelden zij over de veranderingen die sinds 2009 werden doorgevoerd, om ongeplande afwezigheden beter te kunnen opvangen. De work-life balance van hun verpleegkundigen werd hierbij centraal gesteld, en de mobiele equipe met vlinders en muggen ontstond.

"Aanwezigheden plannen i.p.v. afwezigheden"

Geert Goossens, Directeur HR&Communicatie binnen GZA, vertelde vanuit zijn ervaring in de ziekenhuissector. Hij vertrekt van een aantal basis HR-processen zoals talentmanagement en een actief loopbaanbeheer, om te komen tot meer complexe processen die flexibiliteit in de hand werken. Een van de voorbeelden hiervan is de mobiele equipe die hun aanwezigheden zelf roosteren, in de plaats van hun verlof, recupdagen,.. Dit vraagt een compleet andere manier van denken, die hij graag deelde met de aanwezigen.

"Interim en projectmedewerkers op lange termijn niet duurder dan vaste contracten"

Op het vlak van herstructureringen en besparingen heeft de bankensector al heel wat watertjes doorzwommen. Annelies Leyers, Head HR Relationship Management bij KBC Group, deelde dan ook graag hun ervaringen met de aanwezigen uit de zorgsector. Haar focus kwam vooral te liggen op hun Minerva-project en de interne jobcenters die werkzekerheid moeten garanderen bij herstructureringen. Daarnaast kwamen zij ook tot de slotsom dat de inschakeling externe medewerkers niet noodzakelijk duurder zijn dan vaste medewerkers, tenminste wanneer de lange termijn in rekening wordt gebracht.

"Hoe een uurrooster opmaken, zonder aan flexibiliteit in te boeten?"

Dit is een vraag waar vele hoofdverpleegkundigen en planningscoödinators in de zorgsector mee zwoegen. Hilde Taillieu kan terugblikken op een carrière als leidinggevende binnen de woonzorgcentra, en vanuit deze ervaring gaf ze graag een heleboel tips & tricks over hoe dit aan te pakken. Want het inroosteren van verpleegkundigen, rekening houdend met alle regeltjes en wetgevingen, valt dit hoegenaamd wel te rijmen met wat men verstaat onder een 'flexibele arbeidskracht'?

Een geslaagde namiddag

Na vele vragen van de aanwezigen, zette moderator van dienst Nicholas Lateire (hoofdredacteur VTM Nieuws) alles nog even op een rijtje, waarna iedereen welkom was op de netwerkreceptie.
X-Care wenst alle aanwezigen, sprekers en Nicholas van harte te bedanken voor deze geslaagde namiddag! Voor herhaling vatbaar...

Foto's van deze namiddag zijn terug te vinden op onze Facebookpagina