Over ons

X-Care is een all-round HR-dienstverlener met specialisatie in de zorg-en gezondheidssector. All-round, want wij bieden een totaalpakket aan op het vlak van HR: zowel voor staffing (projectsourcing, interim services en werving en selectie) als voor assessment centers, outplacementbegeleiding en coachingstrajecten kunnen zorginstellingen en bedrijven in de gezondheidssector bij ons terecht.

Vanwaar komt "X-Care" eigenlijk?

Goeie vraag! Wel, de X staat symbool voor onze eXperten en onze eXpertise: Kennis en expertise is iets wat alle medewerkers van X-Care typeert en verbindt met elkaar. X-Care kan als zusterbedrijf van PLANET Group steunen op een jarenlange opgebouwde ervaring binnen projectsourcing en staffing maar ook binnen de HR-disciplines selectie en rekrutering, assessment en outplacement. X-Care bundelt deze kennis als eXpert naar één afzonderlijke sector: Deze focus op de gezondheids-en zorgsector verklaart uiteraard de keuze voor het woord 'Care'.

De X staat ook symbool voor de onlosmakelijke verbinding tussen de 4 actoren uit ons verhaal:
1. Onze medewerkers en verpleegkundigen
2. Onze klant: de zorginstelling/organisatie (ziekenhuizen, thuiszorg, woon- en zorgcentra, medische sector, …)
3. De patiënt
4. X-Care, als leverancier/zorgverstrekker

Tot slot willen wij ons ook niet vastpinnen op 1 soort zorg: we bieden een totaalpakket van diensten aan, en dit voor de volledige zorg-en gezondheidssector in al zijn diversiteit. Geen specifiek soort care dus, maar generalistisch op alle gebied.

Onze stokpaardjes

Wij streven ernaar om op een no-nonsense manier tegemoet te komen aan al de noden van onze klanten. Daarnaast hechten wij veel belang aan het opbouwen van een stabiele equipe van projectmedewerkers, en het geven van een persoonlijke begeleiding en opvolging. Respect, volharding en betrokkenheid zijn de hoekstenen van onze  manier van werken, gecombineerd met een ongebreideld optimisme!