Assessment

De aanwerving of promotie van een medewerker is een belangrijke beslissing. Een verkeerde keuze vertaalt zich in extra kosten en vooral verloren moeite. Vandaar dat het van belang is dat u zich een meer uitgebreid beeld kan vormen van de competenties en vaardigheden van een kandidaat. Onze assessment centers bieden hiervoor de gepaste oplossing.

Wat is dat, een assessment center?

Aan de basis van het assessment center ligt de overtuiging dat het gedrag van een persoon in een geënsceneerde setting een goede voorspeller is van het gedrag dat men in de werkelijke functie zal tonen. Een assessment center is dan ook een op maat gemaakte oplossing. Volgend op een grondige functie-analyse worden in overleg de competenties bepaald en stellen wij een compententieprofiel op. Op basis hiervan stellen wij een testprogramma samen met onder andere persoonlijkheidsvragenlijsten, cognitieve testen, rollenspelen en assessment oefeningen.

Onze expertise

X-Care kan voor het ontwikkelen en afnemen van assessment centers bogen op de sterke expertise van HR-Planet binnen het Assessment & Development domein. Het merendeel van onze consultants heeft een opleiding in de Humane Wetenschappen (Psychologie) en zijn getrainde assessoren. Daarnaast beschikken wij ook over mensen met praktijkkennis/ervaring binnen diverse segmenten van de zorgsector.

Contacteer ons!